Savunmada yeni teknolojiler çalıştayda ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca gerçekleştirilen RF Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı'nda tümdevre, kuantum, sinyal işleme, anten, pasif, katı hal, malzeme ve vakum alanlarında 137 teknoloji konusu değerlendirildi.

26 Aralık 2019

Savunmada yeni teknolojiler çalıştayda ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Radyo-Frekans (RF) Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı düzenlendi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, çalıştaya, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ile Türk Silahlı Kuvvetleri, üniversite araştırma merkezleri, kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

SSB, 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde teknoloji kazanımı çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla planlanıyor, takip ediyor ve destekliyor. Güvenlik güçlerine sürpriz etkisi oluşturacak kabiliyetleri kazandıracak geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak da SSB'nin stratejik hedefleri arasında ön sıralarda geliyor.

Bu çerçevede, ODAK Teknoloji Ağları (OTAĞ) oluşturularak teknoloji bazlı Ar-Ge yol haritaları yapılıyor. Bu yol haritalarıyla güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu teknolojilerde yurt dışı bağımlılığın azaltılması ve Türkiye'nin sektördeki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Yol haritaları, Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçleri, sanayi, üniversite, araştırma kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelinerek hazırlanıyor.

RF Teknolojileri Yol Haritası güncellenecek

RF Teknoloji Yol Haritası Çalıştayı da bu kapsamda gerçekleştirilerek tüm paydaşlara OTAĞ faaliyetleri ve öne çıkan teknoloji konuları sunuldu. RF OTAĞ'ı tümdevre, kuantum, sinyal işleme, anten, pasif, katı hal, malzeme ve vakum konularına odaklanan 8 çalışma grubundan oluştu. Bu odak çalışma grupları tarafından 137 teknoloji konusu ve bunlarla ilişkili 190 alt konu önerildi, bunlar çalıştayda değerlendirildi.

OTAĞ Sonuç Raporu'nun, 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması ve RF Teknolojileri Yol Haritası'nın güncellenmesi planlanıyor.

RF teknolojileri savunma ve güvenlik alanında radar, elektronik harp, askeri haberleşme ve uzay uygulamalarının temelini oluşturuyor. Bu teknolojiler ülkelerin birbirine sürekli üstünlük sağlamaya çalıştıkları, ticari uygulamalarıyla milli gelire, askeri uygulamalarıyla milli güvenliğe doğrudan etkisi olan yoğun rekabet alanları olarak biliniyor. Bu nedenle RF teknolojilerinde kendine yeten bir seviyede olmak, teknolojileri yerli ve milli olarak kazanmak, dünyayla rekabet edebilmek açısından önem taşıyor.

Diğer Haberler
Gündem

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında "Kadının Güçlenmesi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi, İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol imzalandı.