Hakkımızda

2018 yılından bu yana iki ayda bir Türkçe-İngilizce olarak yayınlanan SAVTÜRK Defence Industry Journal, haber sitesimiz www.savturk.com ve savunma teknoloji içerikli üniversite dergimiz Ünisav Academy , savunma sanayii ile sektörün paydaşları ve takipçileri arasında bir köprü görevi görmekte, ulusal savunma ekosistemini hazırladığı en güncel haberler ve analizlerle dinamik tutmaya, sektörün duayenleri ve öncü isimleri ile gerçekleştirdiği röportajlar ve özel haber çalışmaları ile sektörün dününe, bugününe ve geleceğine yorumlayıcı bakış açıları kazandırmaya çalışmaktadır.

SAVTÜRK Yayıncılık olarak, savunma teknolojisindeki eğilimler, pazardaki gelişmeler, iş dünyasının dönüşümü, savunma mevzuatı, askeri gelişmeler ve endüstriyi etkileyen konuları dün olduğu gibi bugün de doğru, güvenilir bir tarafsız bir anlayış ile sunmaya, sektörün sürdürülebilir gelişimine ve bilinirliğinin artırılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir.

Bugün tüm sektörlerde küreselleşme ve rekabetçilik dinamiklerine bir şekilde etki eden medya sektörünün sahip olduğu gücü, SAVTÜRK Yayıncılık olarak bir katalizöre dönüştürüp savunma sanayii adına bir tanıtım unsuru haline getirme hedefindeyiz. Savunma sanayiimizin medya ayağında faaliyet gösteren bir kurum olarak, sektörün küresel arenada tanıtılması ve bilinilmesi adına çaba gösteriyoruz. 

Bizler, dönüşürken büyüyen Türk savunma sanayiinin, fayda odaklı ve yüzde 100 yerlileşme hedefi güden dönüşüm yolculuğuna ve görünürlüğünün artırılmasına bilginin ve haberciliğin gücü, teknolojik altyapımız ve bağımsız, profesyonel ve güçlü kadromuz ile destek sunmaya devam edeceğiz.