"SSB , Aselsan ve STM'nin mesleki eğitime ilgisi Konya'yı heyecanlandırdı"

Makale/ Fatih YALÇIN

23 Ocak 2019

Fatih YALÇIN/Kalkınma Uzmanı

“SSB ASELSAN ve STM'NİN MESLEKİ EĞİTİME İLGİSİ KONYA’YI HEYECANLANDIRDI”

 O. Fatih YALÇIN

Kalkınma Uzmanı

fthylcn3791@hotmail.com

SSB ASELSAN ve STM'NİN MESLEKİ EĞİTİME İLGİSİ KONYA’YI HEYECANLANDIRDI

Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde, Savunma Sanayii Başkanlığı, ASELSAN ve Milli Eğitim Bakanlığı-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulması kararlaştırılmıştır.

Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacını taşıyan işbirliği protokolü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün' ün katılımıyla, Macunköy Tesisleri'nde imzalanmıştır.

İmza Töreninde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ekip olmanın ve bir ekosisteme ortak hizmet etmenin öneminden bahsederken, Savunma Sanayii Başkanı Demir ise SSB nin bu alanda sadece ASELSAN’ ı değil diğer şirketlerini de harekete geçireceğini, bu protokolün bir başlangıç olduğunu, bir hafta içinde başka neticeler de alınacağını ifade etmiştir.

ASELSAN ORTAÖĞRETİM ALANINDA SAVUNMA SANAYİ SİSTEMLERİNE YÖNELİK İLK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ HAYATA GEÇİRECEK

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, protokol ile savunma sanayisinin ihtiyaçlarına yönelik nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi yönünde mesleki ve teknik eğitimin iyileştirilmesi için önemli bir adım attıklarını, açılacak ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Anadolu Teknik Programını uygulamayı hedeflediklerini ifade etmiştir. 

İmzalanan protokolle MTEGM ve ASELSAN iş birliğiyle savunma sanayine yönelik nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla yapılacak mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri belirlenerek Protokol kapsamında ASELSAN ile Türkiye'nin ortaöğretim alanında savunma sanayi sistemlerine yönelik ilk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurulacaktır.

İMZALANAN PROTOKOL KONYA’DAKİ BAZI MESLEK LİSELERİNDE BEKLENTİ, HEYECAN VE SEMPATİ UYANDIRDI

Bu protokol ülkemiz genelinde ve özellikle Konya Merkez Ekosistemi ile Beyşehir Huğlu-Üzümlü Ekosistemindeki Meslek Liselerinde beklenti, heyecan,  sempati uyandırmıştır.

Çünkü, Konya’nın sahip olduğu savunma-silah sanayii ekosistemlerindeki Huğlu-Üzümlü Mehmet Tuza PAKPEN Meslek Liseleri, Üstün Yetenekli Öğrencilerin öğrenim gördüğü Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) Huğlu MYO ve Konya Teknik Üniversitesi gibi bazı eğitim kurumlarının sanayii ile yakın temasta hatta iç içe olması ve bunların savunma sanayiine olan ilgisi, bu alanda sürdürülebilir insan kaynağına olan ihtiyaç düşünüldüğünde önemli bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.

Esasen bu konuda Konya’daki eğitim kurumlarının, savunma sanayiimize nitelikli insan kaynağı temininde elverişli ve iddialı olduklarını gösteren birçok işaret vardır; TEKNOFEST birinciliği, Savunma Sanayii Zirvelerine Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile stantlı katılımları, atölyelerinde ürettikleri ürünler, proje okulu statüleri, içinde bulundukları silah imalat ekosistemi, silah sanayi teknikerliği eğitim programları (Huğlu MYO), Konya Teknik Üniversitesiyle kurmuş oldukları işbirlikleri ve 2015 yılından bu yana bu konudaki isteklerini sürekli resmi kanallara taşımaları bunlardan bazılarıdır.     

KONYA SAVUNMA SANAYİİNDE CİDDİ BİR YAPILANMA İÇERİSİNDE

Konya sahip olduğu Huğlu-Üzümlü, Konya Merkez savunma-silah sanayii ekosistemlerinde  son yıllarda ciddi bir yapılanma içerisindedir. Türkiye’nin ilk silah ihtisas sanayi sitelerinin kurulması ile ilgili fiziki altyapı çalışmaları, teknik altyapı çalışmaları, eğitim altyapısına ilişkin çalışmalar, STM eliyle yürütülen danışmanlık süreci, Mevlana Kalkınma Ajansının Mali – Teknik Destek süreçleri, ASELSAN Silah Sistemleri Tesisinin Konya’da kurulma kararı, iki adet savunma sanayii kümesinin faaliyete geçmesi, Konya Teknik Üniversitesinin kurulması, 3 yıl içinde 21 milyon dolarlık savunma ve havacılık ihracatını yaklaşık 50 milyon dolara çıkarması gibi SSB’ nin destekleyerek yakından takip ettiği gelişmeler yaşanmaktadır.     

KONYA ASELSAN SİLAH SİSTEMLERİ TESİSİ, NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT VE MOTİVASYON KAYNAĞI

Konya’da kurulması kararlaştırılan ASELSAN Silah Sistemleri Tesisinin de yakın gelecekte faaliyete geçecek olması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından Ülkemiz ve  Konya’ ya önemli fırsatlar sunmaktadır. Konya sadece sahip olduğu KOBİ’ler ve bu alandaki yetenekleri açısından değil, insan kaynağı açısından da savunma sanayiimize katkı verecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin savunma sanayii perspektifinde harekete geçirilmesi, ASELSAN’ ın başta bazı meslek liseleri olmak üzere, içerisinde MYO ve Teknik Üniversitenin de bulunduğu Konya’daki eğitim kurumlarına ilgi göstermesi ile daha kolay ve mümkün olabilecektir.

Konya’nın sahip olduğu savunma-silah sanayi ekosistemlerindeki eğitim kurumlarının sanayii ile iç içe olması ve bunların konuya olan ilgisi, sürdürülebilir insan kaynağına olan ihtiyaç düşünüldüğünde önemli bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.

ASELSAN gibi savunma sanayii alanında dünyada ilk yüze girmiş (55.) ve sahip olduğu üstün nitelikli insan kaynaklarıyla göz kamaştıran bir kurum / kuruluşun mesleki eğitime gösterdiği bu ilgi, sadece yerli milli savunma sanayii açısından değil ülkemizin kalkınması açısından çok çok değerlidir. Yetkililer tarafından atılan bu tarihi adım, sanayimizin dönüşümüne önemli katkılar sağlayacaktır.

STM KONYADA EĞİTİMDE SOSYAL VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMA PROTOKOLÜ İMZALADI

Ülkemizin savunma sanayiinde Yerli - Milli Üretim, Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) Teknolojik Derinlik Oluşturulması Ve Yerli Tedarikin Geliştirilmesi, Alt Sistem Sahipliği politikalarına ülkemizdeki birçok ekosistem gibi Konya Ekosistemi de, Sanayicisi, Üniversiteleri, Meslek Liseleri, Üstün Yetenekli Öğrencilerin öğrenim gördüğü Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve yetenekli insan kaynağı ile katkı yapabilir. Bunu, sahada çalışmanın verdiği avantajla ilk fark eden kurumlardan STM, geçtiğimiz günlerde Konya Teknik Üniversitesi, Mehmet Tuza PAKPEN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya OSB ve Mevlana Kalkınma Ajansı ile Eğitimde Sosyal ve Bilimsel İş Birliği Uygulama Protokolü imzalamıştır.

SEKTÖRÜN KALİFİYE İŞGÜCÜ İHTİYACI ARTARAK DEVAM EDECEK

Üretim faktörleri arasında yer alan ‘emek’ kavramını modern yönetim anlayışı kapsamında İnsan Kaynağı olarak ele aldığımızda, sürdürülebilir kalkınma modeli içinde sürdürülebilir insan kaynağına olan ihtiyaç giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır.

Bu ihtiyaç ve gerekliliğin farkında olan SSB, 2018-2022 Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dokümanının Araştırmacı İnsan Kaynakları Başlığında ‘ Savunma sanayimiz tarafından üretilmesi öngörülen savunma sistemlerinde yurt içi katılım hedefleri göz önüne alındığında, sektörün kalifiye işgücü ihtiyacının artarak devam edeceği ortaya çıkmaktadır.’ Tespitini yapmaktadır.  Bu doğrultuda SSB şimdiden çok kritik ve önemli bazı faaliyetler yürütmekte ve  Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması ve bu merkezlerde öğrenim gören öğrencilerin yönlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalayarak bu alanda elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Ayrıca SSB koordinasyonuyla, ASELSAN’ın mesleki eğitime ilgisi, STM nin saha çalışmaları ve imzalanan protokoller de bu doğru stratejiyi tamamlar nitelikte görülmelidir.

SAVUNMA SANAYİİNİN KALİFİYE İŞGÜCÜ İHTİYACININ KARŞILANMASINDA KONYA HAZIR

Sonuç olarak, bütün mesele, sektörün kalifiye işgücü ihtiyacının karşılanması noktasında uygulanan bu doğru strateji ve faaliyetlerle ilgili olarak, SSB, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM ve diğer SSB şirketleri tarafından nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinde, Sanayicisi, Üniversiteleri, Meslek Yüksekokulları, Meslek Liseleri ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin öğrenim gördüğü Bilim Sanat Merkezleri (BİLSEM) ile Konya’nın alacağı etkin rolün farkına varılması ve bu isteğin karşılıksız bırakılmamasıdır.      

Diğer Haberler