Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bu da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün." dedi.

08 Şubat 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin küresel ekonomide öne çıkması için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, "Küresel rekabette daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz, bunun da yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerin üretimiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Ürünün Ar-Ge’sinden başlayıp ticarileşmesine kadar varan tüm süreçleri destekleyecek, bakanlığımız politika araçlarını bütünsel bir yaklaşımla uygulayacağız." dedi. 

Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Yönetim Kurulu Toplantısı'na ve ardından yapılan 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Genel Kurulda bir konuşma yapan Varank, üretimde, ihracatta ve istihdamda büyük rol oynayan YASED üyelerinin, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

Türkiye’nin yurt dışı tanıtımında da gönüllü elçilik fonksiyonu gören YASED'in, hem ekonomi diplomasisi hem de "yumuşak güç" anlamında Türkiye'nin elini güçlendirdiğini ifade eden Varank, kurumu her zaman verimli bir paydaş olarak gördüklerine işaret etti.

"En fazla reform gerçekleştiren 10 ülkeden biri olduk"

Hükümet olarak uluslararası doğrudan yatırımların kalkınma sürecinde üstlendiği kaldıraç fonksiyonunun farkında olduklarını belirten Varank, yatırım dostu bir ortamı sağlamayı her zaman öncelikleri arasında tuttuklarını ifade etti. 

Varank, şunları kaydetti:

"Önceliklerimizi belirlerken, kamuda koordinasyonu en üst seviyede sağlayıp, özel sektör paydaşlarımızla her daim yakın dirsek temasında bulunduk. Yatırımcılarımızın karşılaştıkları idari engelleri bertaraf ederek, rekabet gücümüzü artıracak politikalara odaklandık. İşte bu noktada, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'muz (YOİKK) işbirliğini yönlendirme, yürütme ve sonuçları takip etme görevlerini başarıyla yürüttü. YASED, YOİKK üyeliğiyle her zaman yapıcı öneriler getiren önemli bir paydaşımız oldu. 

"Yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz"

Bakan Varank, kaliteli yatırımların ve doğrudan sermayenin artması için Haziran 2012’den bu yana teşvik sisteminin yürürlükte olduğunu hatırlatarak, "Bu sisteme ek olarak, ülkemiz için kritik önemi haiz ve teknolojik dönüşüm sağlayacak yatırımlara yönelik proje bazlı bir destek sistemini hayata geçirdik. Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz." dedi.

"Her türlü zorlu teste karşı güçlenerek çıkmış bir Türkiye var"

Hukuki öngörülebilirlik, gereksiz bürokrasinin azaltılması ve sunulan finansal teşviklerle yatırımcılara her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini söyleyen Varank, şunları kaydetti:

"On altı yıl boyunca uyguladığımız politikalarla, ülkemizi üretken yatırımlar için çekim merkezi haline getirmeyi hedefledik. 
Bunda başarılı da olduk. Bakın 1990-2002 yılları arasında ülkemize giren doğrudan uluslararası yatırım tutarı sadece 13 milyar dolarken, 2003-2018 döneminde 204 milyar dolarlık bir doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 

Güçlü bir performansa imza attık. Ancak, bunun çok daha ötesine geçebileceğimize inanıyoruz. Küresel doğrudan yabancı yatırımlardan aldığımız pay hala yüzde 1’in altında. Bu oranın mutlaka artırılması gerekiyor. Rüştünü ispat etmiş, her türlü zorlu teste karşı güçlenerek çıkmış bir Türkiye var. Mevcut üretim kapasitenizi artırmaya odaklanın, gönüllü elçilik faaliyetlerinizle ülkemize yeni yatırımcıların kazandırılmasında bize yardımcı olun. Ülkemizde Ar-Ge merkezleri açarak, nitelikli beşeri sermayemizle ortak projeler gerçekleştirin. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik alanlarında işbirliklerimizi bir üst seviyeye çıkaralım."

Girişimciliğin finanse edilmesine ilişkin çağrı

Mustafa Varank, girişimciliğin finanse edilmesi konusunda YASED üyelerine destek çağrısında bulunarak, "Türkiye’de girişimcilik ekosistemini yüzde 90’a varan oranlarda devlet fonluyor. Sizler de farkındasınız, ülkemiz bilimsel ve teknoloji tabanlı girişimlerde müthiş bir potansiyele sahip. Zaten gün geçtikçe uluslararası sermayenin Türkiye’de daha fazla Ar-Ge yatırımına yönelmesi bu potansiyeli görmelerinden." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de sermaye sahiplerinin girişimciliğin finansmanına geleneksel bir anlayışta baktığını anlatan Varank, bunu dönüştürmek için de gayret ettiklerini söyledi.

Varank, "Siz gerek kendi içinizden gerekse temsil ettiğiniz şirketlerin bu alandaki fonlarından Türkiye’de girişimciliğe daha fazla yatırım yapabilirsiniz. Emin olun buradaki fırsat penceresiyle yakalayacağınız başarılardan sizler de çok memnun kalacaksınız." dedi.

 

Diğer Haberler