R.B. Karesi AŞ ile Assan Group'a "proje bazlı devlet yardımı" yapılacak

29 Ekim 2021

R.B. Karesi AŞ ile Assan Group'a "proje bazlı devlet yardımı" yapılacak

R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Balıkesir'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırımı ile Assan Group Makine Savunma Sanayi AŞ'nin Ankara, Bolu ve Kırıkkale'de yapılacak bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Kararlar yürürlüğe konuldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, R.B. Karesi İthalat İhracat Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Balıkesir'e yapılacak polimer/cips üretim tesisi yatırım, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Yatırımın öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 701 milyon 224 bin lira, öngörülen ilave istihdam 500, öngörülen nitelikli personel sayısı 10, yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasite yıllık 164 bin 250 polimer/cips üretimi desteklenecek.

Desteklenen yatırım projesi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (vergi indirim oranı: yüzde 100, yatırıma katkı oranı: yüzde 85, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı: yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteği (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 7 milyon 500 bin lira), enerji desteğinden (işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıla kadar 40 bini aşmamak üzere enerji tüketim harcamalarının yüzde 50'si) yararlanacak.

Her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Enerji desteği, kısmen işletmeye geçildiğinin Bakanlıkça tespit edildiği veya yatırımın tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren Kararda belirlenen oran ve süre aşılmamak kaydıyla azami destek tutarına ulaşıncaya kadar uygulanacak.

Bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretim tesisi yatırımı yapılacak

Assan Group Makine Savunma Sanayi AŞ tarafından Ankara, Bolu ve Kırıkkale'de yapılacak bomba, bomba gövdesi ve havan mühimmatı üretim tesisi yatırımı, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde desteklenecek.

Yatırımın başlangıç tarihi 22 Temmuz 2019, süresi ise başlangıç tarihinden itibaren 7 yıl olacak, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 808 milyon 702 bin 814 lira olarak belirlendi. Öngörülen ilave istihdam 288, öngörülen nitelikli personel sayısı 30, yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasiteler yıllık 11 bin 200 bomba, yıllık 43 bin 770 bomba gövdesi, yıllık 75 bin havan mühimmatı desteklenecek.

Desteklenen yatırım projesi gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi (vergi indirim oram: yüzde 100, yatırıma katkı oranı yüzde 80, yatırım katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı yüzde 100), sigorta primi işveren hissesi desteği (azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl), gelir vergisi stopajı desteğinden (10 yıl), nitelikli personel desteği (azami 40 milyon lira), faiz ve/veya kar payı desteği (80 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl) yararlanacak.

Bomba gövdesi üretimine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırımcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar, Karara istinaden düzenlenecek yatırım teşvik belgesine devredilecek ve Karar kapsamındaki desteklerden yararlanacak.

Öte yandan, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan ve sınırları belirlenen alanın İskenderun Demir ve Çelik AŞ'nin Hatay Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine de karar verildi.

Kaynak AA

 

Diğer Haberler