Polislerin rütbe terfi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

28 Mayıs 2020

Polislerin rütbe terfi yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, 2. sınıf emniyet müdürlerinin terfi için zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Polis amirlerinin üst rütbeye terfisinin, Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için aranan şartlarda da değişiklik yapıldı.

Buna göre, 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi için "bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavlar ile Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması" şartları getirildi.

4. sınıf emniyet müdürlüğünden 3. sınıf emniyet müdürlüğüne ve 3. sınıf emniyet müdürlüğünden 2. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi edilebilmesinde "zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede geçici görevli olmamak kaydıyla halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması" şartı aranacak.

Merkez Değerlendirme Kurulu'nun görev tanımı, "üst rütbeye yükselmek için Kurul gündemine alınan komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulunca tespit edilecek olan üst rütbedeki kadro miktarına göre terfilerini önermek" olarak değiştirildi.

Yüksek Değerlendirme Kurulu

Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun görevlerinde de değişikliğe gidildi.

Kurul, bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran emniyet amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin 2 yıl süreyle göreve devam etmesini teklif edecek.

Aynı zamanda Kurul, bu personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülenlere ilişkin de teklifte bulunacak.

Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının, mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında yapılacak değerlendirmede, Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu dikkate alınacak.

Hizmet ihtiyacı sebebiyle her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan liyakat değerlendirmesi sonucu ilgili personelin durumuna göre "Terfi Eder.", "Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.", "Performans Puanına Göre Terfi Eder.", "Terfi Etmez." veya "Kadrosuzluktan Terfi Etmez." kararları verilecek.

Liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında "Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder." kararı verilebilecek.

Son performans puanı kurul tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında "Performans Puanına Göre Terfi Eder." kararı verilecek.

4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi etmek üzere sınavlara katılacakların isim listeleri, her yıl Personel Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak listede adı geçenlere tebliğ edilmek üzere çalıştığı birimler ile sınav işlemlerini yürütecek olan Polis Akademisi Başkanlığına gönderilecek.

4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi için her personel, en fazla 5 defa sınavlara katılabilecek.

Yazılı, sözlü ve hizmet içi eğitim sınav sonuçları, sınava girilen yıla ilişkin terfi değerlendirmesi için geçerli olacak. 

A ve B grubu polis amirleri

Eski yönetmeliğin geçici maddesinde de yapılan değişiklik ile A ve B grubu polis amirlerinin tanımı güncellendi.

Buna göre, polis amirlerinden en az dört yıllık fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlar A, komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olan diğer amirler B grubunu oluşturacak.

B grubu polis amirlerinden, 24 Aralık 2019 tarihinden önce en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin A grubuna geçişleri söz konusu tarih itibarıyla, daha sonra bitirenlerin A grubuna geçişleri ise mezuniyet tarihleri itibarıyla sağlanacak. Bulundukları rütbedeki zorunlu en az bekleme süreleri A grubuna göre hesaplanacak. Bu şekilde A grubuna geçenlerin bulundukları rütbede A grubu polis amirleri için belirlenen süreden fazla çalışmış olmaları geriye yönelik olarak herhangi bir hak doğurmayacak.

Kaynak AA

Diğer Haberler