Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

13 Şubat 2020

Nükleer İhracat Kontrolü Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer alanda kullanılmak üzere özel olarak tasarımlanmış veya hazırlanmış madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknoloji ile nükleer çift kullanımlı madde, malzeme, ekipman, sistem, bileşen ve ilgili teknolojinin ihracatına izin verilmesine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesi'nde yer alan, nükleer ihracat kontrolüne tabi eşyalar, kurum sitesinde Nükleer Transfer Uyarı Listesi ile Nükleer Çift Kullanım Listesi'nde yayımlanacak.

Söz konusu listede yer alan eşyanın herhangi bir alıcı ülkeye yapılacak barışçıl amaçlı ihracatında kurumdan nükleer ihracat izni alınması zorunlu olacak.

Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi amacıyla, nükleer ihracata konu eşyaya ilişkin olarak diğer bakanlık, kurum veya kuruluşlardan gelen talep kapsamında kurum tarafından ihracata konu eşya ile ilgili teknik değerlendirme yapılacak ve ilgili bakanlık, kurum veya kuruluş bilgilendirilecek.

Kurum, nükleer ihracat iznini verirken Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının yazılı görüşünü alacak.

Nükleer ihracat kontrolüne tabi eşyanın ihracatı başka bakanlık, kurum ve kuruluşlardan da izin alınmasını gerektiriyorsa bu izinlerin verilmesi, kurum tarafından nükleer ihracat izni verilmesi ön koşuluna bağlı olacak.

Nükleer ihracat izni, veriliş tarihinden itibaren altı ay için geçerli olacak.

İhracatçı, nükleer ihracat izninin geçerlilik süresinin bitiminden en az bir ay önce kuruma başvurarak süre uzatım talebinde bulunabilecek.

Diğer Haberler