MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi tıp fakültelerinde eğitim alacak adaylara tanınan haklar açıklandı.

23 Temmuz 2019

MSB tıp öğrencilerine tanınan hakları açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) adına Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tıp fakültelerinde eğitim alacak adayların yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası gibi tüm ihtiyaç ve masraflarının karşılanacağı, aylık öğrenci harçlığı ve tıp eğitimini müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, subaylara tanınan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ilave olarak "Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı" verileceği bildirildi.

MSB'nin sitesinden yapılan açıklama ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevlendirilmek üzere SBÜ tıp fakültelerinde eğitim alacak adaylara tanınan haklar duyuruldu.

Açıklamaya göre, SBÜ Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde eğitim görecek öğrencilerin yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası gibi tüm ihtiyaçları ve masrafları karşılanacak, öğrencilere aylık öğrenci harçlığı verilecek, askeri tıp öğrencilerinin 18 yaşını doldurmasından itibaren Emekli Sandığı keseneği devlet tarafından yatırılacak.

Mezuniyet sonrası haklar

Ayrıca, tıp eğitimini müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak personele, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, yan ödeme, diğer mali ve sosyal haklara ilave olarak "Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı" verilecek.

Mezunlara ayrıca OYAK kurumunun daimi üyeliği verilecek ve MSB personeline sağlanan orduevi, lojman ve kamplardan istifade imkanı tanınacak.

Mezuniyet sonrasında ise ÖSYM tarafından yapılan tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi sınavlarına sivillerden ayrı olarak MSB için belirlenen kontenjana girme ve Tıp Fakültesi eğitimini müteakip, personelin şartları sağlaması koşuluyla, bir yıllık yurt dışı eğitim imkanı ve görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimler verilerek, yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum, seminerlerde MSB’yi temsilen katılım imkanı verilecek.

Uzman ve pratisyen tabipler, TSK’nin uzman ve pratisyen tabip kadro görev yerlerinde istihdam edilecek ve TSK ihtiyacına binaen, Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanelerinin akademik kadrolarında görev almaları sağlanacak.

ÖSYM tercih klavuzu ile MSB ve SBÜ duyurularına dikkat

TSK'de görev almak üzere SBÜ'nün tıp fakültelerinde MSB adına eğitim görecek adayların, ÖSYM’nin tercih kılavuzunu dikkatli okumaları, MSB ve SBÜ’nün internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri, belirtilen şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Diğer Haberler