MSB adına fakülte ve yüksekokullarda eğitim görenlerin komutanlık bünyesine alınmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı adına ve hesabına fakülte ve yüksekokulda öğrenim gördürülen subaylar ve astsubaylardan komutanlık bünyesine alınacaklara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

23 Mart 2021

MSB adına fakülte ve yüksekokullarda eğitim görenlerin komutanlık bünyesine alınmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı

"Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın, harp okullarında veya astsubay meslek yüksekokullarında yetiştiremediği veya yetiştirme imkanının kısıtlı olduğu durumlarda sınıf subaylarını ve astsubaylarını fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında yetiştirmek üzere lise ve dengi okulları bitirerek subay olmak için fakülte ve yüksekokul ile astsubay olmak için fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda öğrenime devam hakkını kazanmış olanlar ve subay veya astsubay olmak üzere yetiştirilecekler için fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda okudukları sınıfı başarıyla geçenler seçildikleri takdirde askeri öğrenci olarak alınabilecek.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunun birinci sınıfını başarı ile geçen askeri öğrenciler ihtiyaç duyulması halinde Milli Savunma Üniversitesi ve ilgili yükseköğretim kurumları arasında yapılacak protokole istinaden subay yetiştirilmek üzere yükseköğretim kurumlarının konservatuar bölümlerinde öğrenime gönderilebilecek.

Bakanlık adına ve hesabına yurt içindeki fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarında eğitim görmek üzere kuvvetlerin insan gücü ihtiyaçları esas alınarak Bakanlık tarafından belirtilen kontenjan kadar askeri öğrenci alınacak. Bakanlık tarafından bu kontenjanlar ve kayıt kabul koşulları her yıl en geç şubat içerisinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) bildirilecek.

Askeri öğrenci alımına ilişkin duyuru ise giriş şartlarını, istenen belgeleri, başvurulacak makamları ve gerekli diğer bilgileri içerecek şekilde cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve bakanlık internet sayfasında ilan edilecek.

Askeri öğrenciliğe giriş şartları

Askeri öğrenciliğe girmek isteyenlerin Türk vatandaşı olması, hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmaması, askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple diğer okullardan ise disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olması gerekiyor.

Ayrıca adaylarda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş, sözleşmeli er ve erbaş veya bunların adayıyken sözleşmesi idarece feshedilmemiş, devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olması şartları aranacak.

Adayların, taksirli suçlar hariç olmak üzere genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması gerekiyor.

Kayıt ve kabul işlemleri

Başvuru, kayıt kabul işlemleri ve uygulamalarına ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenecek.

Misafir öğrencilerin Komutanlığa kabulü ikili anlaşmalarla veya ilgili cumhurbaşkanı kararıyla yapılacak. Misafir öğrenciler, ikili anlaşmalarda aksine hüküm bulunmadığı müddetçe bu yönetmelik hükümlerine tabi olacak.

Askeri öğrenciler, hem bu yönetmeliğin hem de öğrencisi bulundukları üniversitelerin mevzuatına uymakla yükümlü bulunuyor. Eğitim ve öğretimin süresi ile şekli de ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim süresi mevzuatta belirlenen süre çerçevesinde yapılacak.

Öte yandan yönetmelikte disiplin esasları, askeri öğrencilikten çıkma, çıkartılma ve özlük hakları, giriş şartlarını taşımayanların askeri öğrencilikten çıkartılması, intibaksızlık nedeni ile kabul edilmeme ile mahkeme kararıyla askeri öğrencilik hukukunun kaybedilmesi, sağlık nedeni, eğitim ve öğretim esaslarına aykırılık nedeniyle çıkartılma ve diğer hükümlere ilişkin usul ve esaslar da yer aldı.

Kaynak AA

Diğer Haberler