Milli Savunma Bakanlığına personel alımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sözlü sınav ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapmak üzere 10 Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alınacak.

15 Ocak 2019

Genelkurmay Başkanlığı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Karargahına sözlü giriş sınavıyla genel idare hizmetleri sınıfı 8'inci dereceden kadrolara atanmak üzere 10 Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısıalımında bulunulacak.

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İşletme lisans programlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş olanlar), Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları şartı aranıyor.

Başvuracak adayların ÖSYM tarafından 27-28 Mayıs 2017 veya 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSSP7 ve KPSSP18 puan türlerinden 70 ve daha yüksek puan almış olmaları, ÖSYM tarafından yapılmış yabancı dil sınavlarından, İngilizce veya Fransızca alanlarının en az birinden son 5 yıl içinde en az 80 puan almış olmaları isteniyor.

Müracaatlar için son gün 15 Şubat

Başvurular internet üzerinden 15 Şubat'a kadar Milli Savunma Bakanlığının "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapılacak.

İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup ve benzeri yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyerek işleme konulmayacak.

Ön başvurusu kabul edilen adayların listesi 15 Mart'tan sonra "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak. Ön başvurusu kabul edilen adaylardan kontenjanın 4 katı kadar KPSS puanlarına göre sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav puanlaması

Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylara Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mevzuatına, uluslararası hukuka, Anayasa ve idare hukukuna ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekiyor.

Değerlendirme neticesinde 10 asil ve 5 yedek aday belirlenerek başarılı olanların isim listesi söz konusu internet adresinden yayımlanacak.

Temin edilecek personel meslek yaşantısı boyunca Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görev yapacak.

Diğer Haberler