MEVKA, ASELSAN Konya'ya çalışma ziyareti düzenledi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan BOSTANCI ve beraberindeki uzmanlardan oluşan heyet, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. (AKSS) Tesislerini ziyaret ederek, Genel Müdür Bülent IŞIK ile savunma sanayiinde bölge ekosisteminin daha yukarılara taşınması için işbirliği olanaklarını görüştü.

08 Mart 2021

MEVKA, ASELSAN Konya'ya çalışma ziyareti düzenledi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan BOSTANCI ve beraberindeki Uzmanlardan oluşan heyet, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. (AKSS) Tesislerini ziyaret ederek,  Genel Müdür Bülent IŞIK ile savunma sanayiinde bölge ekosisteminin daha yukarılara taşınması için işbirliği olanaklarını görüştü.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri İhsan BOSTANCI ve beraberindeki Uzmanlardan oluşan heyet, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. (AKSS) Tesislerini ziyaret ederek,  Genel Müdür Bülent IŞIK ile bölgede bundan sonraki süreçte savunma sanayiimizin daha da geliştirilmesi için işbirliği olanaklarını görüştü.

MEVKA GENEL SEKRETERİ İHSAN BOSTANCI: ASELSAN KONYA YATIRIMI ÇOK KRİTİK ÖNEMDE, ÜLKEMİZ VE BÖLGEMİZ İÇİN TARİHİ BİR ADIM…

Ziyarette, MEVKA Genel Sekreteri İhsan BOSTANCI, ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. Yatırımının Ülkemiz ve Konya açısından Önemine değinerek’ Ülkemiz son yıllarda Milli Teknoloji Hamlesi, Savunma Sanayiinde Yerli Milli Üretim, Teknolojik Derinlik Oluşturulması Ve Yerli Tedariğin Geliştirilmesi politikaları yürütmektedir. Bu doğrultuda, dünyanın ilk yüz Savunma ve Havacılık şirketi arasında yer alan, ASELSAN gibi bir dünya markası tarafından,  sadece Ülkemiz açısından değil, dünyadaki savunma ve havacılık sektörü açısından da önem arz eden çok değerli bir yatırımın Konya’da  yapılmasının, son derece tarihi bir adım olduğunu düşünüyoruz ve bölgemize yapacağı katkının farkındayız’ dedi.

MEVKA Genel Sekreteri BOSTANCI; ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisi  yatırımının, gerek Konya’ nın marka değerine katkısı, gerekse Ar Ge, tasarım ve inovasyon merkezi gibi unsurları nedeniyle, bölgenin teknolojik seviyesinin geliştirilmesi ve gerekli dönüşümün sağlanması noktasında son derece kritik önemde olduğunun altını çizdi.

BOSTANCI: MEVKA OLARAK, TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN, ASELSAN KONYA İLE İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ.

MEVKA olarak 2016 yılından bu yana,  Bölgede Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Program kapsamında, Fiziki Altyapı, Teknik Altyapı ve Nitelikli İşgücü için Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi çalışmaları yürüttüklerini, danışmanlık ihtiyacına yönelik faaliyetlerle birlikte, başta KOBİ’ ler olmak üzere tüm paydaşlara Mali ve Teknik Destek sağladıklarını, tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade eden BOSTANCI, ‘Cumhurbaşkanlığımızın, Savunma Sanayi Başkanlığımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve ASELSAN’ ımızın, bu yatırım dolayısıyla bölgemiz potansiyeline duydukları güvene kurum olarak layık olmaya çalıştıklarını, bu anlamda ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını’  ifade etti.

BOSTANCI: ASELSAN KONYANIN YATIRIM KALEMLERİNDE YERLİLEŞTİRİLMİŞ VE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ  ÜRÜNLERE ÖNCELİK VERİLMESİNDEN VE BU KONUYA ÖZEL HASSASİYET GÖSTERİLMESİNDEN ÇOK MUTLU OLDUĞUMUZU BELİRTMEK İSTİYORUZ. AYNI ANLAYIŞ ÇERÇEVESİNDE MEVKA DESTEKLERİYLE ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLERİN ASELSAN KONYA TARAFINDAN KULLANILMASI DA MEMNUNİYET VERİCİ OLACAKTIR.

Çalışma ziyareti sırasında, MEVKA nın Bölgede Savunma Sanayiinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Program kapsamında desteklediği KOBİler tarafından üretilen, ileri-yüksek teknolojiye sahip ürünlerin ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisi tarafından kullanılabilecek seviyede  olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden BOSTANCI’: Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinden ASELSAN bünyesinde,  MEVKA nın desteklemekte olduğu projeler ile yerlileştirilmiş ve millileştirilmiş yüksek teknolojiye sahip ürünleri kullanımda görmekten büyük onur duyacağız. Bununla birlikte, ASELSAN Konya tarafından yatırım kalemlerinde yerlileştirilmiş ve millileştirilmiş ürünlere özellikle yer verilmesinin, bu konuya özel hassasiyet gösterilmesinin ülkemiz açısından büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyoruz. Bu önemli hassasiyet ve örnek tutum nedeniyle ASELSAN Konya’yı kutluyoruz. Aynı anlayış çerçevesinde MEVKA destekleriyle ortaya çıkan ürünlerin ASELSAN Konya tarafından kullanılması da bizim açımızdan memnuniyet verici olacaktır.  ’ dedi.

ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ TESİSİ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT IŞIK: ASELSAN KONYA, SIRA DIŞI YETKİNLİĞİ İLE DÜNYANIN BİRÇOK COĞRAFYASINDA BULUNMAYAN VE 3 AY ZEMİN HAZIRLAMA VE 9 AY İNŞAAT FAALİYETİ ÇALIŞMASI GİBİ KISA BİR SÜREDE TAMAMLANAN MODEL ALINABİLECEK BİR TESİS.

ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisi Genel Müdürü Bülent IŞIK, MEVKA nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek; ‘Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde konuşlu tesisimizin, sahip olduğu yetenek ve kabiliyet ile nitelikli işgücü açısından,  ulusal ve uluslararası arenadaki potansiyeli ile, örnek gösterilebilecek seviyede bulunduğunu’ belirtti.

IŞIK; ‘ASELSAN Konya’nın sıra dışı yetkinliği ile dünyanın birçok coğrafyasında bulunmayan ve 3 ay zemin hazırlama ve 9 ay inşaat faaliyeti çalışması gibi kısa bir sürede tamamlanan model alınabilecek bir tesis olduğunu’ vurguladı.

IŞIK; ‘ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisinin, ülkemizin savunma sektörünün hemen hemen her türlü ihtiyacını karşılayabilecek esneklik ve yetenekte olduğunu ve çok amaçlı helikopter pisti ve 15 ton / m2 dayanım gücünde hollerin de bünyelerinde mevcut olduğunu’ ifade etti. 

IŞIK: ASELSAN KONYA OLARAK, BÖLGEDEKİ TÜM PAYDAŞLARIMIZLA İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRMEK EN FAZLA ÖNEM VERDİĞİMİZ KONULAR ARASINDA.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent IŞIK; ‘ MEVKA ve ekosistemdeki tüm paydaşlar ile Yerli ve Milli Savunma Sanayii, Milli Teknoloji Hamlesi politikaları çerçevesinde bölgede var olan güçlü savunma sanayii potansiyelinin daha da geliştirilmesi için, ekosistem paydaşlarımızla işbirliği gündemimizdeki en önemli konular arasında’ dedi.

ASELSAN KONYA SİLAH SİSTEMLERİ TESİSİ GENEL MÜDÜRÜ BÜLENT IŞIK: ASELSAN KONYA, SAHİP OLDUĞU YETENEK VE YETKİNLİKLERLE ÜLKEMİZİN TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HEDEFİNE KATKI YAPMAYA DEVAM EDECEK.

IŞIK; ‘ASELSAN Konya’nın, yerli, milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi entegrasyonu hedefleri doğrultusunda, ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii hedefine katkı yapmaya devam edeceğini’ vurguladı.

IŞIK; ‘ Gelinen bu süreç içerisinde ASELSAN Konya Silah Sistemleri Tesisinin her aşamasında verdikleri çok değerli destekleri nedeniyle, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza,  Savunma Sanayii Başkanımıza, ASELSAN Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN’e, Konya Milletvekillerimize, Konya Valimize, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza,  Konya Sanayi Odası Başkanımıza, Konya Ticaret Odası Başkanımıza, ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, ASELSAN Konya ortaklarımıza, Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi başta olmak üzere tüm yerel paydaşlara teşekkür ediyoruz.’ dedi.

Çalışma Ziyaretine, MEVKA’ dan Çakan TANIDIK, O. Fatih YALÇIN ve Ö. Faruk CANTİMUR eşlik etti.

Ziyaret karşılıklı plaket takdimi ile sona erdi.

Diğer Haberler