"Konya savunma sanayinde emin adımlarla ilerliyor"

Makale/ Fatih YALÇIN

10 Mayıs 2019

Fatih YALÇIN/Kalkınma Uzmanı

              “KONYA SAVUNMA SANAYİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

O. Fatih YALÇIN

Kalkınma Uzmanı

fthylcn3791@hotmail.com

         KONYA SAVUNMA SANAYİNDE EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

            Askeri alandaki çalışmalar, teknolojideki sürekli gelişimi tetikleyen bir etki oluşturmuştur. Bugün kullanılan motorlu araçların, ilk olarak askeri amaçlar için tasarlandığı bilinmektedir. Uçakların hızla geliştirilmesi, savaşlarda hava üstünlüğünü ele geçirme isteğine bağlı olmuştur. Elektrik ve elektronik esaslı haberleşme araçları da ilk önce askeri haberleşmeler için geliştirilmiştir. Telgraf, telefon, telsiz ve faks ilk önce askeri haberleşme araçları olarak kullanılmış, daha sonra günlük hayata girmiştir. İnternet bile, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ordusu için 1960’lardan sonra geliştirdiği ve uzun süre kullandığı bir özel haberleşme sistemidir.

            Savunma sanayii, genel sanayiden soyutlanamayan, ülke savunması için ihtiyaç duyulan her türlü silah, mühimmat, araç ve teçhizatın üretimi ve bakımını yapan ve imalat sanayinin hemen hemen her alanı ile ilgisi olan bir sanayi organizasyonudur Savunma Sanayi aynı zamanda sahip olduğu yüksek teknoloji nedeniyle diğer sanayi dallarını dönüştürebilecek, regüle edebilecek ve katalize edebilecek bir potansiyele sahiptir.

            Dünyada askeri harcamalara bakıldığında,  Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) 2017 verilerine göre, 1,7 trilyon dolara ulaşmış olup, gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemiz askeri harcamalar bakımından dünyada 18,2 milyar dolarlık harcama ile 15. sıradadır. GSYİH’ nın % 2,2 sini askeri harcamaya ayırmakta olan Türkiye, bu oranla dünya ortalaması dolayındadır. Türkiye’nin savunma alanında yıllık 2 milyar dolarlık ihracatı, 6 milyar dolarlık cirosu ve 41 milyar dolarlık 553 adet proje sayısı ve % 65’ geçen yerlilik oranına ulaşması sevindiricidir. Türkiye Savunma Sanayi ihracatı yapan ülkeler arasında dünyada 16. ve İthalat rakamlarıyla da dünyada 6. Sıradadır.

            Konya’nın bu alandaki potansiyeline göz atacak olursak; Konya Savunma Sanayinde 2017 verileriyle 38 milyon dolarlık ihracatıyla Ankara, İstanbul, Eskişehir ve İzmir’den sonra Türkiye’de 5. Sıradadır. Konya’da bu alanda birbiriyle koordinasyon içerisinde çalışan 2 ekosistem bulunmaktadır. Savunma Sanayine entegre olmaya hazır ve istekli, yıllık 450-500 Bin Av tüfeği üretim kapasitesi, 3000 kişiye yakın işgücü ve makina ekipman donanımıyla, Türkiye’yi Dünya ölçeğinde İtalya’dan sonra 2.sıraya taşıyan Huğlu-Üzümlü Ekosistemi ve savunma sanayinin diğer alanlarında imalat yapan yetkin ve yetenekli Konya Merkez Ekosistemi her geçen gün aşama kaydetmektedir.

Bölgede (Konya Merkez -Huğlu-Üzümlü) Silah-Savunma Sanayi İle İlgili Son Dönemde Gelinen Aşamaya Bakılacak Olursa;

2 adet Silah İhtisas Sanayi Sitesi (Yapım aşamasında),

2 Adet Küme (Savunma ve Havacılık Kümesi ve Ateşli Silahlar Kümesi),

1 Adet Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi (Mevlana Kalkınma Ajansı desteği ile Konya Sanayi Odası bünyesinde kurulma aşamasında),

1 Adedi Teknik Üniversite olmak üzere 4 Adet Üniversite,

1 Adet Silah Teknikerliği Eğitim Programı (S.Ü. Huğlu MYO),

1 Adet Eğitim Amaçlı ve sanayicinin de kullanımına açık Test Analiz Laboratuvarı (MEVKA çabalarıyla Kamu Yatırım Programına alınmıştır)  (S.Ü. Huğlu MYO),

1 Adet Proje Lisesi (Huğlu da Silah Sanayi ile iç içe ve MEB tarafından Türkiye’de sadece 16 adet bulunan Proje Meslek Lisesi) 

1 Adet ASELSAN SİLAH SİSTEMLERİ TESİSİ (İçinde Huğlu-Üzümlülü silah sanayicilerinin de yer aldığı Konya Savunma Sanayi A.Ş. ortaklığında Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri UKSS üretilecek)

2 Adet Teknopark,

1 Adet Model Fabrika ( Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 günlük Eylem Planında kararlaştırıldı)

1 Adet Kalkınma Ajansı-MEVKA (Savunma Sanayi alanında saha çalışmaları ve destek-hibe imkanlarıyla Mevlana Kalkınma Ajansı)

1 Adet Savunma Sanayi Zirvesi (Konya Sanayi Odası tarafından 2018 ‘de 4. Düzenlenmiştir.)

1 Adet Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı - EYDEP (KSO ve MEVKA işbirliği ile bölgede uygulanması için Savunma Sanayi Başkanlığına önerilen program, SSB tarafından kabul edilmiştir.)

1 Adet Yetenek Matrisi ve Deger Zinciri Çalışması (MEVKA Desteği ile Savunma Sanayisindeki KOBİ lerin Yetenek Matrisi çalışması yapılmaktadır.)

En az 3000 kişilik silah konusunda tecrübeli işgücü,

SSB ve diğer ilgili kurum/kuruluşlarla yakın işbirliği,

Savunma Sanayine entegre olmaya hazır yıllık 450-500 Bin Av tüfeği üretim kapasitesine ulaşılması (Türkiye’nin % 50’si)

Yivli Silahta ihracat kısıtının kaldırılması,

Bölgenin özellikle MPT-76 ve MPT-55 konusunda uzmanlaşmaya başlaması gibi sevindirici gelişmeler yaşanmaktadır.

Kuşkusuz bu güzel ve sevindirici gelişmelerin yaşanmasında, Cumhurbaşkanlığımızın Ülkemizin Yerli ve Milli Savunma Sanayi Politikası ile Savunma Sanayi Başkanlığının (SSB) bu alanda teknolojik derinlik oluşturulması ve yerli tedariğin geliştirilmesi, alt sistem sahipliği politikaları ve bu politikalarla uyumlu şekilde yerel potansiyeli harekete geçirme noktasında çaba sarf eden/maddi manevi destekleyen Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Sanayi Odasının değerli katkıları bulunmaktadır. 

Bu çabalar ile birlikte, Konya Merkez Ekosisteminde hali hazırda savunma sanayine üretim yapan firmalar ile 100 yılı aşkın Av Tüfeği üretim kültürüne sahip Huğlu – Üzümlü Ekosistemi,  Savunma Sanayine Askeri Silahların Üretimi ve diğer imalat ile entegre olarak,  ülkemizin ihtiyacı ve hedefi olan Yerli Milli Savunma Sanayi teşkiline katkı yapmak suretiyle kendisini de yetenek ve yetkinlik anlamında geliştirmek istemektedir.

Yukarıda bahsedilen çalışmaları taçlandıran ve Konya’nın ülke hedefleriyle uyumlu şekilde bu alandaki ilk hedefi olan Ana Sanayi Yatırımı Almak hedefi, ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi Yatırımı kararının alınması ile gerçekleşmiştir. 300 milyon lira sermayeli ASELSAN ile KONYA SAVUNMA SANAYİ A.Ş. ortaklığında Konya'da yapılacak olan Silah Sistemleri Tesisinin kuruluşu ile ilgili bilgi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Kamuoyuna yansıyan bilgide, söz konusu şirketin yüzde 51 hissesinin ASELSAN’a, geri kalan yüzde 49' luk hissesinin sektördeki Konya Merkez sanayicileri ve Huğlu Üzümlü Silah Sanayicileri katılımıyla oluşturulacak KONYA SAVUNMA SANAYİ A.Ş.’ye ait olacağı ve makine, teçhizat, inşaat ve tasarım ve inovasyon  gibi unsurların yer aldığı diğer alanlar olmak üzere toplam 450 milyon TL lik bir yatırımın planlandığı belirtilmektedir.

 Bahse konu yatırım, Kamuoyuyla paylaşıldığı andan itibaren bölgede büyük heyecan uyandırmıştır. Konya ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi Yatırım Kararı hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin, hem ülkemiz savunma sanayisi hem de  Konya Sanayisi için gerçekten çok önemli bir karardır. Kurulacak Tesisin kapsamında arge, tasarım ve inovasyon merkezi gibi unsurların yer alması, şemsiye-dönüştürücü sektör hüviyetindeki savunma sanayi ile ilgili bir yatırım olması, know - how, teknoloji, insan kaynağı gibi sinerji potansiyeli taşıyan unsurları, Konya’ nın marka değerine katkısı, Savunma Sanayi Başkanlığının Konya ilinin potansiyeline güveni ve Konya Sanayisinin Endüstri 4.0 vizyonuna ülkemizin yerli milli savunma sanayi perspektifinde dışa bağımlılık oranının düşürülerek yerli ve millilik oranının % 65’ lerden daha yukarılara çekilmesi noktasında büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca diğer bölgesel hedeflerden olan, Savunma Sanayisinin Hafif Silah Üretiminde Merkezi Konumda Olmak hedefi  ve Bölgede Av Tüfeği İmalatı Ve Ticaretinin Savunma Sanayi İle Entegrasyonu Sağlanmak Suretiyle Katma Değerin Artırılarak Dış Pazardaki  Payının Artırılması hedeflerinin gerçekleştirilmesi noktasında, Başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere, Konya Valisinden Milletvekilleri ve Belediye Başkanına, Konya Sanayi Odasından, Konya Ticaret Odasına, Beyşehir Ticaret Odasından BEYSİSAD VE HUSİAD’ ına,, Huğlu Sanayicisinden Üzümlü Sanayicisine, Konya Teknik Üniversitesinden Huğlu MYO’ na, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifinden Huğlu ve Üzümlüdeki Silah İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine, Konya Savunma Sanayi A.Ş. den Konya ASELSAN Silah Sistemleri Tesisine, INNOPARK’ dan TEKNOKENT’ ine ve Mevlana Kalkınma Ajansından (MEVKA) KOP BKİ’ ye kadar, büyük bir birliktelik, koordinasyon ve kararlılık içerisinde, Konya savunma sanayi alanında emin adımlarla ilerlemektedir.

Diğer Haberler