“Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışması başvuruları başladı

ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışması başvuruları başladı.

21 Nisan 2022

“Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışması başvuruları başladı

ASPİLSAN Enerji ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülecek olan proje fikri yarışması ile bölgenin savunma sanayiine ve enerji ekipmanları üretimine teknoloji düzeyi yüksek ürünlerin kazandırılması ve nitelikli istihdam hedefleniyor.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin KİLCİ şu açıklamalarda bulundu: “TR72 Bölgesi’nde yani Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Ajansımız; son 3 yılda sonuç odaklı programlama mantığına geçerek Bölgemizde belirlediğimiz üç ana alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bu alanlardan bir tanesi de bölge imalat sanayinin geliştirilmesidir. Bunu hedeflerken oluşturduğumuz planda firmaların kurumsallaşması, verimli üretim yapması, dijitalleşmesi, tasarıma önem vermesi ve Bölge sanayiinde orta-yüksek, yüksek ürün üretiminin artırılması şeklinde özel amaçlarımız bulunmaktadır.

Bu yarışma, konsept olarak bahsettiğim bu özel amaçlardan tasarım ve yüksek teknoloji amaçlarına hizmet edecektir. Bölgemiz imalat sanayiine bakıldığında orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesinde ürün üretimi yapan firma oranı %16’dır.Diğer taraftan Ajansımız tarafından hazırlana raporlarda ve saha çalışmalarında, Bölge imalat sanayinin daha dirençli ve verimli olması için, ürettiğimiz ürünü daha katma değerli satabilmemiz için tasarıma önem verilmesi gerektiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Tasarım kültürünün, özgün tasarımlardan beslenen ve değer kazanan üretimin artması için bu tarz yarışmaları teşvik ediyoruz.

Malumlarınız üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 yılı teması “Genç İstihdamı” olarak belirlenmiştir. Bu minvalde Ajansımız da bölgemiz illerinde genç istihdamını teşvik edici ve artırıcı faaliyetler yapacaktır. Bugün protokolünü imzaladığımız “Kendi Enerjini Kendin Üret” yarışması da, tıpkı 5 yıldır yapmakta olduğumuz “Benim İşim Girişim” yarışması gibi genç istihdamına yönelik önemli bir faaliyet olacaktır.

“Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışması ile ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy ise şunları söyledi: “Bu yarışmanın amacı, ortam kaynaklarından (güneş, rüzgar, titreşim, ısı, hareket, ses gibi) enerji üretilmesini ve üretilen enerjinin şarj edilebilir pil, batarya veya depolama sistemlerinde depolanmasını içeren projelerin geliştirilmesine destek olmaktır. Bu projeler enerji hasadı yöntemleriyle kendi kendini idame ettiren sürdürülebilir sistemler oluşturmaya veya sürdürülebilir olmayan sistemlerin verimliliğini artırmaya yöneliktir. Ülke genelinde batarya yönetim sistemleri, enerji depolama sistemleri konularında çalışan gençlerimizin ekipler halinde projelerini hayata geçirmelerini teşvik etmeyi istiyoruz.

Enerji Sistemleri İle İlgili Projelerin Hayata Geçmesini İstiyoruz

 “Kendi Enerjini Kendin Üret” yarışması ile başvuruları alınacak teknoloji tabanlı proje fikirleri arasından en uygun olanlarının seçilerek bir prototipe dönüştürülmesi için malzeme alımları kalemlerinde finans desteği sağlıyor olacağız. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde proje gruplarına ASPİLSAN Enerji tesislerinde laboratuvar, test, atölye ve mentorlük hizmetleri sunulabileceğini de belirtmek isterim.

ASPİLSAN Enerji olarak düzenlediğimiz bu yarışma ile ülkemizde enerji sektöründeki insan kaynağının güçlendirilmesini, yüksek teknoloji tabanlı fikirlerin gerçekleştirilmesini, taşınabilir enerji ile enerji verimliliği alanlarında proje odaklı kültürün yerleşmesini hedefliyoruz.

Kendi Enerjini Kendin Üret yarışmasının tematik alanları olarak, Akıllı Enerji, Sürdürülebilir Enerji, Enerji Üretimi ve Depolaması, Hibrit Sistemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri ile Atıklardan Enerji Üretimi başlıklarını belirledik.

www.aspilsan.com web sitemiz içerisinde yer alan çevrimiçi form doldurularak yarışmaya başvuru yapılabilmektedir. Enerji sistemleri ile ilgili çalışan tüm gençlerimizi “Kendi Enerjini Kendin Üret” proje fikri yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.”

Diğer Haberler