Hacettepe Teknokent'ten 65 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmaların yapıldığı Hacettepe Teknokent'te, 2 milyar liralık satış ve 65 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

29 Ağustos 2019

Hacettepe Teknokent'ten 65 milyon dolarlık ihracat

Hacettepe Üniversitesinin kurucu ortaklığında, yeni endüstriyel ürün ve teknolojiler geliştirmek, evrensel bilime ve insanlığa katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren Hacettepe Teknokent'te şirketlerle yapılan iş birliği sayesinde akademik birikim ekonomik değere dönüştürülüyor.

Genç girişimcilere kuluçka merkezlerinde çalışma ortamları sunularak, projelerini geliştirme ve büyütmelerine destek sağlanan Hacettepe Teknokent'te, üniversite-sanayi iş birliği de üst düzeyde gerçekleştiriliyor.

Mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak veya yeni kaynak oluşturmak amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlanıyor.

Hacettepe Teknokent'te, Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik anlamda rekabet düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, ileri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulması ve mevcut küçük şirketlerin büyümesi teşvik ediliyor.

Uluslararası faaliyet hızlandırılıyor

Bu arada, Hacettepe Teknokent bünyesindeki "Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi"nde de iş fikri olan adaylar, üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanlarla ürünlerinin prototiplerini çıkarabiliyor. Böylece girişimci adayları gerçeğe uyarlanan ürünlerin ticarileşme aşamasına geçip geçemeyeceğini öngörebiliyor.

Burada 244 firma ve 3 bin 984 personel yer alırken, toplamda 2 milyar liralık satış ve 65 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşılmış bulunuyor.

Hacettepe Teknokent'e her ay bir ülke elçiliğinin ekonomi misyonunda görev yapan ticaret ataşeleri söyleşi amacıyla davet ediliyor. Böylelikle ticari iş birlikleri için uygun zemin hazırlanmaya çalışılıyor.

Öte yandan düzenli olarak firmaların ticari ve uluslararası faaliyetini hızlandırmak amacıyla eğitim ve seminerler de düzenleniyor.

Farklı konularda Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor 

Tüm havacılık programları için milli motor tasarım ve geliştirme şirketi olarak kurulan ve TRMotor Güç Sistemleri Sanayi AŞ Hacettepe Teknokent bünyesinde yer alıyor.

Türkiye'nin uçak motor ve sistemleri ihtiyacının ileri teknolojiyle yerli sermaye ve kaynaklar kullanılarak üretilmesi hedefleniyor.

Hacettepe Teknokent'te Ar-Ge çalışmaları yürüten MS SPEKTRAL firması, yakın gözlem uydularına ve askeri sistemlere yönelik kamera tasarımı projelerinde çalışıyor. Bu kapsamda, şirketin toprak örüntülerindeki değişimleri ve yüzeye çıkmış kabloları belirleyerek mayın ve patlayıcı tespiti yapabilen "hiperspektral kamera" çalışmaları bulunuyor.

Geliştirdiği servisle kullanıcılara internet üzerinden anket oluşturma hizmeti sunan JotForm Yazılım AŞ'nin Hacettepe Teknokent'in yanı sıra San Francisco'da da ofisleri bulunuyor. "JotForm" adlı servisle 18 dilde hizmet verilirken, 5 milyondan fazla kişi bu hizmeti kullanıyor. Şirket aynı zamanda 192 ülkeye ihracat yapıyor.

Hacettepe Teknokent bünyesinde Ar-Ge birimi bulunan BMT Grup, yenilikçi tıp yaklaşımlarıyla farklı tıbbi alanlardaki klinik ihtiyaçları karşılamak üzere yeni ürün stratejilerine odaklanıyor.

Biyomedikal çözümler üreten şirketin geliştirdiği biyokompozit vida sayesinde kırık, kıkırdak lezyonları ve çapraz bağ rahatsızlıklarının tedavisinde etkili sonuç alınıyor. Kemik dokusunu taklit ederek vücutta kaybolabilen ürün, omuz, diz ve bilekteki sorunların giderilmesinde yararlanılan titanyum içerikli malzemelere etkili bir alternatif sunuyor.

Diğer Haberler