SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 2019 PERFORMANS PROGRAMI

2019 PERFORMANS PROGRAMI

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel dokümanlarından olan Performans Programı, kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Başkanlığımız 2019 Yılı Performans Programında yukarıda belirtilen dört stratejik alan kapsamında toplam 10 performans hedefi ve bu hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak 33 adet faaliyet belirlemiştir. 

Rapora Linkten ulaşabilirsiniz.

Link . https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/V_20190131181918458911.pdf