2018-2022 SAVUNMA SANAYİİ SEKTÖREL STRATEJİ DÖKÜMANI

Savunma Sanayii Sektörel Strateji Dökümanı

Sistem bazında belirli bir olgunluğa gelen savunma sanayimizin teknolojik derinliğinin artırılması ve büyük zorluklarla elde edilen bilgi birikimi ve yeteneğin devamının sağlanabilmesi için “Sürdürülebilir Savunma Sanayi İçin Teknoloji ve Alt Sistem Sahipliği” ilkesi temel alınarak 2018- 2022 dönemi Sektörel Strateji Dokümanı çalışmaları yürütülmüştür. Sektöre yön vermesi amacıyla hazırlanan Sektörel Strateji Dokümanı ile yerlileştirilmesi hedeflenen sistem ve alt sistemler sektör bazında belirlenerek, tabana yayılmış bir tedarik zincirinde tasarım ve üretim kabiliyeti olan yurt içi firmalarımızın oluşturulması sağlanarak, yerli katkının arttırılması hedeflenmiştir. 

Linkten inceleyebilirsiniz.

Link https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/F_20190402102925477924.pdf