Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın 2021 yılı teması "Yarını Yakalamak ve Aşmak"

Röportaj / EGE KALKINMA DERNEĞİ BAŞKANI Kadir Uçar: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın onay ve katılımlarıyla 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir’de Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Kaya İzmir Termal Otel & Kongre Merkezinde yapılacaktır."

07 Ekim 2021

Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın 2021 yılı teması "Yarını Yakalamak ve Aşmak"

 

RÖPORTAJ - SAVTÜRK 

Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın 2021 yılı teması "Yarını Yakalamak ve Aşmak"

Ege Kalınma Derneği Başkanı Kadir Uçar, Ege'nin önemli bir bilim ve endüstri bölgesi olduğuna dikkat çekerek bölgede katma değeri yüksek birçok endüstriyel ürün üretilip; Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde çok değerli fikir ve projelerin hayata geçirildiğini söylüyor. 

SAVTÜRK: Ege Kalkınma Derneği, Ege’nin ve Türkiye’nin katma değerli ilerleyişinde nasıl bir konumlanmaya sahip? Ortaya koymuş olduğunuz projeler, çalışmalar ve gerçekleştirdiğiniz zirveler, sanayinin ve inovasyonun dönüşümüne ve millileşmeye ne şekilde katkı sağlıyor?

Kadir UÇAR: Öncelikle tüm okurlarınızı Ege Kalkınma Derneği başkanı ve yönetimi olarak en yürekten duygularla selamlıyorum. Bizler bundan 4 yıl kadar önce farklı sektörlerden bir grup sanayici, işadamı, akademisyen, öğrenci bir araya gelerek yerel kalkınma için bölgemize ne katabiliriz derdiyle derneğimizin oluşumunu gerçekleştirdik. Bölgemiz coğrafi olarak turizme yatkın ve doğal güzellikleriyle öne çıksa da aslında bir bilim ve endüstri kentidir. Ayrıca Türkiye’nin ihracat limanıdır. Bölgemizde üretilip özellikle AB ülkelerine gönderilen başta tarım ürünleri ile birlikte katma değerli birçok endüstriyel ürün bulunmaktadır. Bölgemiz üretime ve ihracata yatkın yani. Özellikle Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çok değerli fikirler, projeler ve sanayide de çok kritik ürünler üretilmektedir. Bizler de bölgenin iş insanı olarak üretilen tüm proje ve fikirlere nasıl destek olabiliriz, neler yapabiliriz kaygısıyla yola çıktık.

İlk olarak 2018 yılında Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesini gerçekleştirdik. Tahminimizin çok ötesinde katılım gerçekleşti. TSKGV’na bağlı ve özel savunma sanayi firmaları katılım gösterdiler. 2019 ve 2020 yılında da katılımcı ve ziyaretçi sayısı daha da artarak üç kez savunma sanayi zirvesi gerçekleştirdik. Bu zirvelerde yüzlerce B2B Tedarikçi İş Görüşmesi yapıldı. Birçok tedarikçi adayı üretici ve Ar-Ge firması savunma sanayine ilk kez adım attı ve bu firmalarla tanıştılar. Savunma Sanayine girmek, tedarikçi olmak birçok firmanın hayalidir. Bu firmaların büyüklüğü ve kurumsallığı ortada. Her ne kadar tüm firmaların ekosistem için bir kayıt portalı olsa da bazı soruların cevabı halen yüz yüze sorularak alınabiliyor. Tedarikçilerimiz yerelde çok başarılı ürünler, projeler üretiyor. Bunları firmalara anlatmak, kendilerini teknik ve finansal olarak geliştirmek istiyorlar. Bu zirveler onlar için çok büyük fırsat oluyor. Savunma sanayi firmaları da hedef olan %70 millileşmeye ancak yerli tedarikçilerle ulaşabiliyor. Her mevcut tedarikçinin de alternatifi olması gerekiyor. Savunma Sanayi firmaları da sürekli yeni tedarikçi arayışındalar. Bu tarz B2B yapılan zirveler onlar için de önemli imkan olmaktadır.

Kalkınmanın yerelde başladığına inanan bir işadamı olarak savunma sanayi firmalarının kapılarını aşındıran üretici tedarikçilerin bölgemizde, birebirde direk firmalarla görüşmeleri iş gelişimini artırmakla birlikte firmaların kabiliyetlerini de artırmaktadır. Teknik ve İnsan kaynakları kabiliyeti artan firmaların artması, savunma sanayimize ve endüstrimize, birçok yerli ve milli firmanın katılımını hızlandırmaktadır. Tespitlerimize göre birçok savunma sanayi tedarikçisi, ilk kuruluşunda farklı sektörlerde üretimle işlerine başlamışlardır. Zaman içerisinde kendilerini geliştirip, bir tür inovasyon yapıp başarılı oldukları işleri savunma sanayine taşımışlardır. Bazen de bizim gibi bir zirveye, fuara katılıp, kendilerindeki kabiliyeti gören firmalardan gelen talepler üzerine tedarikçi olmaya başladıkları bir gerçektir. Yani bir tür fırsat yakalamalarına imkan sağlamış oluyoruz. Bu nedenle tüm bölgelerdeki bu tarz yerel etkinlikleri önemsiyor ve destekliyoruz.

SAVTÜRK: Bu sene 13-14 Ekimde gerçekleştireceğiniz Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı, geleceğin dünyasına nasıl bir ışık tutacak, katılımcılar yeni neler görecek, öğrenecek? Türkiye, Ar-Ge ve inovasyon kültürü ve altyapısı bakımından son yıllarda büyük bir gelişme gösterse de hala istenilen seviyede olmadığı söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kadir UÇAR: Ar-Ge ve inovasyon aslında bizim ruhumuzda var. İki günü eşit olan ziyandadır diyen bir Peygamberin dinine mensubuz. Yani her gün yeni bir şey yapmak gerekiyor. Kendinizi tekrarlıyorsanız, hep aynı kalıyorsanız, yerinizde sayıyorsunuzdur ve herkes giderken sizler geri kalıyorsunuz demektir. Şöyle bir algı var, Ar-Ge demek icat çıkarmak, buluş bulmak filan gerektiriyor sanılıyor. Böyle bir şey de geçerli değil. Evet, birileri yeni bir şeyler icat edecek tabi ki ama herkes yeni bir şey bulmak zorunda değil. Mevcut bir ürün, makine, malzeme üzerinde işimizi yada birilerinin işini kolaylaştıracak, verimini artıracak, hızlandıracak yenilik yapmak da yeri gelir Ar-Ge olarak değerlendirilir, yeri gelir bunun adı İnovasyon olur. Yani illaki yeni bir şey bulmak zorunda değilsinizdir. Bilirsiniz, 1900 yılların başlarında söylenmiş tarihi bir gaftan bahsederler. ABD Patent Dairesi Başkanı, “bugüne kadar icat edilecek her şey bulundu, artık bulunacak bir şey kalmadı” sözlerini söyleyerek tarihe geçecek gafın altına imza atmıştır. Tabi ki yapılacak, bulunacak daha çok şey var. Bunlar bazen çok büyük laboratuvarlarda bazen de küçük bir atölyede, bir fabrikada yada masa başında çıkabiliyor. Önemli olan sürdürülebilirliği ve işe yaraması. Diğer türlü “Zihni Sinir Projeler” gibi anlamsız birçok fikir çöpe gidiyor.

Ülkemizde Ar-Ge ve İnovasyona aslında yön veren kamudur. Çünkü en büyük alıcı Kamudur. Aynı zamanda teşvik ve destekleriyle de Ar-Ge ve İnovasyonun hızına, dozuna ve miktarına ayar verir. Özel sektör de kaynak ayırır ancak kamu halen çok önemlidir. Bu nedenle üretim yapan her firmanın ilk baktığı yer, kamudur. Şu anda yıllar öncesine baktığımızda ülkemizde Ar-Ge ve İnovasyona ayrılan pay ve desteğin çok arttığını, kamu ve özel sektörün bunun çoktan farkına vardığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi halen yapılacak çok şey var. Ne kadar çok destek verilse hiçbir zaman yeterli gelmez. Çünkü uzun yıllar çok boş bırakılmış bir alandan söz ediyoruz. Bizlere hep üretme, satın al kullan mantığı diretilmiş yıllar boyunca. Ülkemiz daha yeni yeni özellikle savunma sanayiinde ve birçok sektörde kendini ispatlamaya başladı. Ar-Ge’siz üretim de eksik olacağından devletimiz önemli destekler verdi ve vermeye devam ediyor.

Bizler, kalkınmanın yerelde başlamasının gerektiğini düşünen insanlarız. Bu nedenle öncelikle bölgemizde üretim ve imalat sanayinin gelişmesini önemsiyoruz. Tüm çabamız bölge iş insanlarının, sanayicilerinin kendilerini ve işletmelerinin kabiliyetinin artırılması. Bu nedenle şimdilik İzmir’de yaptığımız Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı, bölgemiz sanayicilerinin zaten bilinçli olmasına rağmen yine de kendilerine çok şey katacağını düşünüyor ve biliyoruz. Kamu ve büyük ölçekli teknoloji firmalarının zirvemize gelerek bölge firmalarıyla yapacakları görüşmeler, ikili temaslar her iki taraf için de çok önemli kazanımlar doğuracaktır. Konferans ve paneller ile bilinçlenme artacaktır. Firmaların kabiliyetlerinin tespiti, masaya yatırılması bile kendilerini tanımaları açısında çok değerlidir. Neleri yapabileceklerini neleri yapamayacaklarını kamu ve büyük ölçekli teknoloji firmalarının direk kendi ağızlarından duymaları işletmelere vizyon katacaktır. Bu nedenle pandemide geçici olarak sanal fuarları sevsek de gerçek fuarların yerini hiçbir şey tutmuyor diyebiliriz.                   

SAVTÜRK: Ege Kalkınma Derneği, pek çok sektöre hizmet ve katkı sunuyor. Bunlar içinde savunma sanayii ne kadarlık bir alan kaplıyor? Savunma sanayiine yönelik ne gibi faaliyetler içindesiniz? Ege Bölgesi’nin savunma sanayii içindeki varlığını artırmak için neler yapıyorsunuz?

Kadir UÇAR: Derneğimiz, iş dünyasının gerekliliklerinin farkında olan bir ekipten oluşmaktadır. İş’e yarayan faaliyetlerde bulunuyoruz. Bununla birlikte sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyoruz. Pandemiden kısa bir süre önce 112 STK Yöneticisine 3 gün boyunca STK’ların Finansman Kaynaklarına Erişim Yolları isimli bir eğitim dizisini ücretsiz olarak verdik. Sağlıkla ilgili 2 günlük bir etkinliğimiz oldu ve Oboziteyi işledik. 

Bu bölgenin insanının, sanayicisinin erdemine, çalışkanlığına, dürüstlüğüne ve pratik zekâsına güvenirim. Biz doğunun en batısında, batının da en doğusundayız. Yani Anadolu kültürü ile yetişip, batı kültürünü bilen ve yaşayan bir toplumuz. Bu nedenle çevremizdeki üreten, Ar-Ge yapan sanayici arkadaşlarımı, büyüklerimi gayretlerini gördükçe ve bu arkadaşlarımızın ürün ve hizmetlerini pazarlamak için İstanbul ve Ankara’daki çabalarına şahit oldukça niye alıcıları buraya getirmeyelim diye düşündüm. Bölgemizde endüstride, sanayide, yazılımda çok iyi ve orijinal ürünler üretiliyordu. Sonuçta ihracat kentiyiz. Özellikle Manisa’yı ve Ege bölgesinde şehirleri de buna katıyorum. Alıcıların da bölgenin firmalarına, yeni tedarikçilere ihtiyacı vardı. Mevcut tedarikçileri varsa da ise alternatifleri gerekiyor. İlk zirveyi yapma fikri böyle çıktı.   

İlk kez 2018 yılında Ege Savunma Sanayi ve Tedarikçi Zirvesini İzmir Ticaret Odası destekleriyle, odanın yeni binasında gerçekleştirdik. 2019’da İzmir Kalkınma Ajansıyla birlikte, Kaya İzmir Termal Otel ve Kongre Merkezinde ikinci Savunma Sanayi etkinliğini ve üçüncüsünü de 2020 Ocak ayında pandemiden kısa bir süre önce Zafer Kalkınma Ajansıyla birlikte Manisa’da Zafer Savunma Sanayi Zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Hemen her zirvemiz 500 ile 750 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

TSKGV’na (Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı) bağlı firmalar ile hepimizin bildiği Savunma Sanayi firmaları zirvemize katıldılar. Konferans ve panellerde kamu yöneticileri, firmalar, akademisyenler yer aldılar ve katılımcılara teknik ve idari konularda çok başarılı paylaşımlar yaptılar. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) her zirvemizde bizlere destek verdi, yanımızda oldu. Çok değerli akademisyenler bizleri onurlandılar. Örneğin son zirvemizde Hidrojen ve Motor Yakıtları üzerine uzun yıllardır çalışan, son 30 yılını Fransa’da önemli bir Enstitünün direktörlüğü yapan Prof. Dr. İskender Gökalp hocamız tersine beyin göçü ile Türkiye’ye geldi ve davetimizi kırmayarak ülkemizdeki ilk konferansını bizim zirvemizde verdi. Kendisi özellikle havacılık, enerji sistemleri ve hidrojen yakıtları konusunda dünya literatürüne girmiş sayılı bilim adamlarının başlarında gelmektedir.

 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın onay ve katılımlarıyla 13-14 Ekim 2021 tarihlerinde İzmir’de Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı, Kaya İzmir Termal Otel & Kongre Merkezinde yapılacaktır. İmalatçı firmaların Ar-Ge ve tasarımını yaptıkları, ürettikleri ve üretimini planladıkları en inovatif ürünlerin sergileneceği bir platform olan Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nın 2021 yılı teması “Yarını Yakalamak ve Aşmak” olarak belirlenmiştir.
Fuarımız, 12 Sektör Toplantısı, Yüzlerce B2B İş Görüşmesi, 11 Panel, 4 Konferans, 2 Proje Yarışması (Hackathon) ve 69 Stantlı Sergi Alanı faaliyetleri ile gerçekleştirilecektir. Tensipleri durumunda Sayın Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Valilerimiz, Milletvekillerimiz, ilgili İl Müdürlerimiz, Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversiteler, Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgesi Yöneticileri ve Firmaları, A Protokol, Bürokratlar, Profesyoneller ve Büyük Ölçekli Teknoloji Firma Yöneticilerinin katılımı ve ziyaretleri beklenmektedir. Protokol ile birlikte Yurtiçi ve Yurtdışı Yatırımcıların, Sanayicilerimiz, Vatandaşlarımız ile Öğrencilerin katılım ve ziyaretlerine açık olacaktır.

Fuarda, TEİ, BMC, İŞBİR, Otokar, FNSS, Asfat, Vestel Savunma vb. sizler gibi Büyük Ölçekli Teknoloji ve Savunma Sanayi Firmaları Satınalma ve Tedarik Yetkilileriyle katılarak yeni tedarikçi adayları ile görüşmeler yapacaklardır. Fuarımız, KOSGEB ve İzmir Ticaret Odasının teşvikleri kapsamında desteklenmektedir.

Savunma Sanayi etkinliklerimize müşavirlik hizmetini de ekledik ve birçok firmaya kılavuzluk yaptık. Firmaların yol kazası yapmadan işlerine odaklanmalarına yardımcı olduk. Faaliyetlerimizin neredeyse yüzde 80’i Savunma Sanayii üzerine yoğunlaştı. Orta ve uzun vadede hedefimiz yurt çapında bu etkinliklerimizi gerçekleştirmek. Belki de daha sonra uluslararası faaliyetlerde bulunmak, neden olmasın. Bizler Ege Kalkınma Derneği olarak sloganımızı “Yapacak Çok İşimiz Var” olarak belirlerken buna yürekten inandık ve bu yolda ilerliyoruz. Lütfen bizi ve etkinliklerimizi takip etmeyi unutmayınız. Tüm Ar-Ge ve İnovasyon gönüllülerini www.esasexpo.org sitemizden bilgi alarak ve sonrasında kayıt olarak zirvemizi gelemeye davet ediyoruz.

Savtürk Defence Industry Journal ekibi olarak, EGE KALKINMA DERNEĞİ BAŞKANI Sayın Kadir Uçar a sorularımızı cevaplandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Diğer Haberler